Skip to content

ADTAB tabletka pchły i kleszcze pies 1,3-2,5kg 56,25mg

ADTAB tabletka pchły i kleszcze pies 1,3-2,5kg 56,25mg

29,01 

Na stanie

SKU adtabpies1,3-2,5kg Kategoria
Opis produktu

Tabletka ADTAB to skuteczny preparat przeciwpchelny i przeciwkleszczowy dla psów o wadze 1,3-2,5 kg.

Ten innowacyjny środek zawiera substancję czynną, która skutecznie eliminuje pchły i kleszcze oraz zapobiega ich ponownemu wystąpieniu.

Dzięki zaletom ADTAB, Twój pies może cieszyć się zdrowym i komfortowym życiem, wolnym od nieprzyjemnego i szkodliwego działania pasożytów.

Główne cechy produktu:

  • Eliminuje pasożyty: Tabletka ADTAB skutecznie usuwa pchły i kleszcze z Twojego psa.
  • Ochrona długotrwała: Preparat zapewnia długotrwałą ochronę przed powrotem pasożytów.
  • Łatwe do stosowania: Tabletka jest łatwa do podania i dostępna w dokładnych dawkach odpowiednich dla psów o wadze 1,3-2,5 kg.
  • Bezpieczne dla psa: ADTAB zostało przebadane i jest bezpieczne dla Twojego pupila.

Zadbaj o zdrowie swojego psa z tabletką ADTAB!

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGOAdTab 56 mg tabletki do rozgryzania i żucia dla psów (1,3–2,5 kg),AdTab 112 mg tabletki do rozgryzania i żucia dla psów (>2,5–5,5 kg),AdTab 225 mg tabletki do rozgryzania i żucia dla psów (>5,5–11 kg)AdTab 450 mg tabletki do rozgryzania i żucia dla psów (>11–22 kg),AdTab 900 mg tabletki do rozgryzania i żucia dla psów (>22–45 kg).2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWYSubstancja czynna:Każda tabletka do rozgryzania i żucia zawiera:AdTab tabletki do rozgryzania i żucia            lotilaner (lotilanerum) (mg)             dla psów (1,3–2,5 kg)                                         56,25             dla psów (>2,5–5,5 kg)                                      112,5             dla psów (>5,5–11 kg)                                        225             dla psów (>11–22 kg)                                         450             dla psów (>22–45 kg)                                         900Substancje pomocnicze:Skład jakościowy substancji pomocniczych i pozostałych składnikówCeluloza, sproszkowana Laktoza jednowodnaSilifikowana celuloza mikrokrystalicznaSucha substancja z aromatem mięsaKrospowidonPowidon K30Laurylosiarczan soduKrzemionka koloidalna bezwodnaStearynian magnezuBiałe do beżowych okrągłe tabletki do rozgryzania i żucia z brązowawymi plamkami.

3. DANE KLINICZNE3.1 Docelowe gatunki zwierzątPsy3.2 Wskazania lecznicze dla każdego z docelowych gatunków zwierzątLeczenie inwazji pcheł i kleszczy u psów. Ten produkt leczniczy weterynaryjny wykazuje natychmiastowe i trwające 1 miesiąc działanie bójcze wobec pcheł (Ctenocephalides felis i C. canis) oraz kleszczy (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus, I. hexagonus i Dermacentor reticulatus).Pchły i kleszcze muszą znajdować się na zwierzęciu i rozpocząć odżywianie w celu kontaktu z substancją czynną.3.3 PrzeciwwskazaniaNie stosować w przypadkach nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą. 3.4 Specjalne ostrzeżenia Pasożyty muszą rozpocząć odżywianie na żywicielu, by wejść w kontakt z lotilanerem, dlatego nie można całkowicie wykluczyć ryzyka wystąpienia chorób przenoszonych przez te pasożyty. Należy wziąć pod uwagę możliwość, że inne zwierzęta żyjące w tym samym gospodarstwie domowym mogą być źródłem ponownej inwazji pcheł i w razie potrzeby należy je leczyć odpowiednim produktem. Wszystkie stadia rozwojowe pcheł mogą bytować w posłaniu oraz w miejscach regularnego odpoczynku psa tj. dywany i obicia mebli. W przypadku masowej inwazji pcheł oraz na początku procesu zwalczania, w tych obszarach powinny być zastosowane odpowiednie produkty przeznaczone do użycia w środowisku i następnie obszary te powinny być regularnie odkurzane.3.5 Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowaniaSpecjalne środki ostrożności dotyczące bezpiecznego stosowania u docelowych gatunków zwierząt:

Wszystkie dane na temat bezpieczeństwa i skuteczności uzyskano badając psy i szczenięta w wieku 8 tygodni i starsze oraz o masie ciała 1,3 kg i wyższej. W związku z brakiem dostępnych danych, przed rozpoczęciem leczenia szczeniąt młodszych niż 8 tygodni lub psów o masie ciała mniejszej niż 1,3 kg, należy skonsultować się z lekarzem weterynarii.Specjalne środki ostrożności dla osób podających weterynaryjny produkt leczniczy zwierzętom:Po zastosowaniu produktu należy umyć ręce. Po przypadkowym połknięciu należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.Specjalne środki ostrożności dotyczące ochrony środowiska:Nie dotyczy.3.6 Działania niepożądaneDocelowe gatunki zwierząt: psyZgłaszanie działań niepożądanych jest istotne, ponieważ umożliwia ciągłe monitorowanie bezpieczeństwa stosowania weterynaryjnego produktu leczniczego. Zgłoszenia najlepiej przesłać za pośrednictwem lekarzaweterynarii do właściwych organów krajowych lub do podmiotu odpowiedzialnego lub za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania. Patrz również punkt „Dane kontaktowe” w ulotce informacyjnej.3.7 Stosowanie w ciąży, podczas laktacji lub w okresie nieśnościBezpieczeństwo weterynaryjnego produktu leczniczego stosowanego w czasie ciąży, laktacji i u zwierząt przeznaczonych do rozrodu nie zostało określone.Ciąża i laktacja:

Badania laboratoryjne u szczurów nie wykazały żadnych dowodów na działanie teratogenne ani jakiekolwiek działanie niepożądane mające wpływ na zdolność reprodukcyjną samców i samic. Przed rozpoczęciem leczenia zwierząt w ciąży lub podczas laktacji należy skonsultować się z lekarzem weterynarii.Płodność:Przed rozpoczęciem leczenia psów przeznaczonych do rozrodu należy skonsultować się z lekarzem weterynarii.3.9 Droga podania i dawkowaniePodanie doustne. Produkt leczniczy weterynaryjny powinien być podawany w dawce 20–43 mg lotilaneru/kg masy ciała zgodnie z poniższą tabelą:Aby osiągnąć zalecaną dawkę 20–43 mg/kg u psów o masie ciała powyżej 45 kg, należy podać odpowiednią kombinację tabletek o dostępnej mocy. Podawanie leku w zbyt niskiej dawce, może prowadzić do braku skuteczności i sprzyjać rozwojowi oporności. Aby zapewnić prawidłowe dawkowanie, należy jak najdokładniej określić masę ciała zwierzęcia. Produkt AdTab to smakowe tabletki do rozgryzania i żucia.Tabletkę(i) do rozgryzania i żucia należy podawać raz w miesiącu wraz z karmą lub po karmieniu. Aby zapewnić optymalną kontrolę inwazji pcheł i kleszczy, produkt leczniczy weterynaryjny należy podawać co miesiąc przez cały okres aktywności pcheł i/lub kleszczy zgodnie z lokalną sytuacją epidemiologiczną.6. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGOElanco GmbH7. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/2/22/288/001–0108. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTUData wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 13/09/20229. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERARYJNEGO31/03/2023 KLASYFIKACJA WETERYNARYJNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCHWydawany bez recepty weterynaryjnej.Szczegółowe informacje dotyczące powyższego weterynaryjnego produktu leczniczego są dostępne w unijnej bazie danych produktów (https://medicines.health.europa.eu/veterinary).Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Komisję Europejską

Specyfikacja
Waga 0,2 kg
Wymiary 5 × 5 × 5 cm
Zobacz również